De uitdaging

Het implementeren van ambitieuze lokale klimaatactieplannen is van het grootste belang in de strijd tegen klimaatverandering.

Meer dan twee derde van de lokale besturen in Vlaanderen (België) heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend, waarin ze zich ertoe verbinden hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen met minstens 20% tegen 2020 en/of 40% tegen 2030. Veel van deze lokale overheden hebben geëngageerd om verder te kijken dan de CoM-vereisten en ernaar te streven klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050, soms zelfs eerder.

Vlaamse CoM-ondertekenaars hebben ambitieuze lokale klimaatactieplannen opgesteld met een breed scala aan emissiereductiemaatregelen gericht op verschillende belanghebbenden. Gezien het enorme investeringsvolume kunnen deze lokale klimaatactieplannen samen een krachtig economisch herstelplan vormen. Helaas ontbreekt het bij de meeste van deze plannen aan een alomvattend en robuust financieel plan.

    En zonder financiering is zelfs het beste plan … niets meer dan een plan: geen investeringen, geen emissiereductie, geen economisch herstel.

FALCO pakt dit probleem aan door een financieringsoplossing te ontwikkelen om energiebesparende investeringen te versnellen en de implementatie van ambitieuze lokale klimaatplannen te realiseren.