De FALCO opplosingen

Ons model is bedoeld om een ​​financieringsoplossing te bieden voor het brede spectrum van het lokale klimaatactieplan, in plaats van een gemeenschappelijke individuele financieringsbenadering per project te hanteren, waarbij alleen de meest winstgevende projecten worden gefinancierd ("cherry picking"). We zullen ons concentreren op het wegnemen van financiële en niet-financiële investeringsbelemmeringen en de nadruk leggen op het mobiliseren van particulier kapitaal in plaats van overheidsbudgetten. We streven naar een revolverend fonds waarbij financiële middelen worden geheralloceerd naar andere projecten.