Je bent hier: De oplossingen » Versnelling en verdieping van renovatie van sociale woningen

Versnelling en verdieping van renovatie van sociale woningen

Diepgaande renovatie van sociale woningen is ambitieus.  De sector kampt met een sterke veroudering van het patrimonium. De financiële middelen zijn beperkt. Zelfs met behulp de zeer voordelige leningen vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningmaatschappijen (- 1 % leningen) kunnen via de huurinkomsten nauwelijks worden terugbetaald.  Komt daar nog bij dat de energie besparingen volledig naar de huurder gaan – volledig terecht natuurlijk en goed voor de sociale huurder. Energiebesparende investeringen in sociale woningen zijn met andere woorden niet voor de hand liggend. Net daarom werden ze opgenomen als doorbraakproject binnen FALCO.

Bij het zoeken naar financieringsoplossingen wilden we hieraan een oplossing bieden. Enkele pistes werden verkend:

  • - Oplossingen waarbij financiële middelen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen worden gecreëerd (extra inkomsten / financieeltechnische constructies zoals effectisering die toelaten om toekomstige inkomsten in de tijd naar voren te trekken);
  • - Oplossingen die een beroep doen op derdepartijfinanciering, waarbij een derde partij de investeringen financiert en opbrengsten uit andere bronnen verkrijgt (bv. via vergoeding van demand side management);
  • - Oplossingen waarbij een derde partij de volledige renovatie op zich neemt en de terugbetaling pas krijgt vanuit de meerwaarde die deze renovatie geeft aan het gebouw bij de verkoop van het gebouw.

De verschillende oplossingsrichtingen werden afgetoetst bij verschillende actoren.  Hieruit blijkt echter dat de juridische context voor financiering van investeringen in het sociale woningpatrimonium zo stringent is dat verscheidende van de voorgestelde oplossingen niet mogelijk zijn. Financiering moet via VMSW verlopen, of via overheden indien zij dezelfde voorwaarden kunnen bieden. Verkoop van gebouwen kan enkel indien de gebouwen zich in slechte staat bevinden, en kan dus niet voor recent gerenoveerde gebouwen.  Derdepartijfinanciering met een verdienmodel via demand side management zou nog een mogelijkheid kunnen bieden, maar is voorlopig nog niet ver genoeg ontwikkeld.  Deze piste zal echter nog verder opgevolgd worden binnen FALCO.

Omwille van de moeilijke juridische context besliste de Partner Board van FALCO om dit doorbraakproject voorlopig niet verder te zetten. Ondertussen is het uitvoeringsbesluit rond de financiering van zonnepanelen wel goedgekeurd, wat de sociale huisvestingsmaatschappijen toelaat om te investeren in zonnepanelen en hun investering terug te verdienen via een bijdrage door de sociale huurder. Eenzelfde redenering voor energierenovatie zou de renovatie van sociale woningen kunnen stimuleren.


Related Posts