Versnelling en versterking renovatie private woningen

De Energiehuizen hebben de voorbije jaren dankzij de Vlaamse energielening heel wat energetische woningrenovaties bij particulieren begeleid en gefinancierd. Ondanks dit succes hebben veel huishoudens – in het bijzonder kwetsbare mensen – moeilijkheden om verdere energiebesparende investeringen te maken om grondige energierenovaties uit te voeren.

Met dit doorbraakproject willen we die investeringen, zowel uit de sociale doelgroep als daarbuiten, verder stimuleren en zo particulieren helpen om bijkomende stappen in energierenovatie te zetten. We doen dit door de identificatie en ontwikkeling van mogelijke financieringsoplossingen die beantwoorden aan de noden van deze particulieren en die complementair zijn aan de bestaande financieringsoplossingen.

Met dit doorbaakproject willen we bijdragen tot een versnelde realisatie van de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen op het gebied van de uitstoot van residentiële gebouw, en de ondersteuning van huishouden om hun energiefactuur te verlagen.

FALCO-partners die dit doorbraakproject trekken: Antwerpen, Tractebel, Suma Consulting

 

Meer weten of actief meewerken?

Het uitwerken van kansrijke oplossingsrichtingen zal gebeuren in interactie met betrokkenen. Hierbij denken we zowel aan betrokkenen bij projecten (initiatiefnemer, eigenaar,enz.) als financieringsexperten.

Bent u geïnteresseerd om mee te lopen in een bepaald traject of nadien bij de toepassing van een gekozen oplossing, laat het ons gerust weten. Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en geef gerust aan in welke case u geïnteresseerd bent of voor welk overlegmoment u graag wordt uitgenodigd. We zullen u dan snel contacteren.