Versnelling en verdieping van renovatie van sociale woningen

Sociale huisvesting is lang de voorloper geweest in innovaties op vlak van woonkwaliteit en energiebeheersing. Vandaag kampt de sector echter met een sterke veroudering van het patrimonium. Door de snelle wettelijk-technische evolutie, het terugschroeven van projectsubsidies en complexere beheerkwesties volstaan de inkomsten niet meer om de bouw en renovatie van sociale woningen te financieren. Sociale woonprojecten zijn tegenwoordig vaak verlieslatend; hogere ambities dan strikt wettelijk zijn dus niet meer zo vanzelfsprekend.

Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben weinig tot geen eigen middelen om extra renovatieprojecten snel uit te voeren. Met dit FALCO-doorbraakproject willen we een oplossing aanreiken waardoor de sociale huisvestingsmaatschappijen sneller bijkomende energie-investeringen kunnen doorvoeren zonder beroep te doen op leningen via de VMSW. Dit doorbraakproject draagt niet enkel bij aan de klimaatdoelstellingen, maar heeft eveneens een sociaal doel, nl. de toename in comfort van de woningen en verlagen van de energiefactuur voor de sociale huurder.

Oplossingen die onderzocht zullen worden zijn onder meer het bekomen van inkomsten uit het verlenen van recht van opstal op de daken voor het plaatsen van zonnepanelen, inkomsten uit het verhuren voor andere doeleinden dan sociale woningen van de sokkel van een appartementsgebouw, product-dienst systemen voor verwarming of verlichting van de sociale woningen, enz.

FALCO-partners die dit doorbraakproject trekken: Gent, Tractebel en Factor4

 

Meer weten of actief meewerken?

Het uitwerken van kansrijke oplossingsrichtingen zal gebeuren in interactie met betrokkenen. Hierbij denken we zowel aan betrokkenen bij projecten (initiatiefnemer, eigenaar,enz.) als financieringsexperten.

Bent u geïnteresseerd om mee te lopen in een bepaald traject of nadien bij de toepassing van een gekozen oplossing, laat het ons gerust weten. Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en geef gerust aan in welke case u geïnteresseerd bent of voor welk overlegmoment u graag wordt uitgenodigd. We zullen u dan snel contacteren.