Overkoepelende oplossing: de ledenvoordeelkaart – een platform voor een positieve investeringsdynamiek

De financieringsoplossingen die binnen FALCO ontwikkeld worden (hierna “FALCO-oplossingen”) zullen de energierenovatiemarkt uitbreiden, zullen de renovatiesector (inclusief diens leveranciers) extra inkomsten bezorgen. Het ledenvoordeelkaartsysteem (LVKS) wil een deel van de economische waarde die aldus bij de renovatiesector terechtkomt, capteren en deze gebruiken om het tempo en de ambities van investeringen in energierenovatie verder te verhogen. Deze bijkomende investeringen zullen op hun beurt nieuwe inkomsten genereren, die de LVKS zal gebruiken om het  renovatietempo verder te versnellen.

Het LVKS:

  • is een open en vrijwillig systeem – Alle leveranciers kunnen (maar moeten niet) lid worden van het LVKS en een “partner-leverancier” worden. Renoveerders die één van de FALCO-oplossingen gebruiken, worden aangemoedigd om samen te werken met partner-leveranciers, maar zijn hier niet toe verplicht.
  • werkt met resultaatsgebonden bijdragen van partnerleveranciers – Partner-leveranciers betalen een bijdrage aan de LVKS telkens renoveerders goederen of diensten bij hen aankopen met behulp van één van de FALCO-oplossingen. Bionnen het LVKS zijn Partner-leveranciers aldus slechts een bijdrage (bijv. in de vorm van een korting) verschuldigd als en wanneer ze een factuur kunnen uitschrijven: geen bijdrage zonder de zekerheid van extra omzet.
  • gebruik bijdragen om de energierenovatiemarkt verder te ontwikkelen: de bijdragen van de Partner-leveranciers aan het LVKS worden gebruikt om het tempo en de omvang van de energierenovatie- investeringen verder te versnellen. We hebben een lean proces ontworpen dat een zeer transparante en vlotte betaling van bijdragen door partner-leveranciers mogelijk maakt.
  • is modulair ontworpen – Het idee van het LVKS is ontstaan naar aanleiding van de ontwikkeling van de ER 2.0-oplossing. Desalniettemin kan het LVKS door haar modulaire aanpak ook aan bijkomende (FALCO) financieringsoplossingen die bijkomende renovatie-investeringen mogelijk maken, gekoppeld worden. Een dergelijke uitbreiding versterkt de onderhandelingspositie van het LVKS (waardoor een faire bijdrage van leveranciers kan bedongen worden) en verbetert de kostenefficiëntie van het systeem (spreiding van vaste kosten over een groter aantal transacties).

Na eerder de logische test te hebben doorstaan, ondergaat het LVKS momenteel een meer uitgebreide marktvalidatie.

Meer weten of geïnteresseerd in implementatie van deze oplossingen?

Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en we nemen contact op met u.