Energie-efficiëntie in de zorgsector

In januari 2017 ondertekenden minister Jo Vandeurzen, samen met de zorgkoepels, het VIPA en het VEB ,13 klimaatengagementen. Zij engageren zich zo onder meer om een jaarlijkse primaire energiebesparing te realiseren van 2,09 % vanaf 2017 tot 2030. Om deze klimaatdoelstellingen te halen is er een versnelling nodig van de acties die tot energiebesparing leiden.

Dit doorbraakproject zal onderzoeken welke financieringsoplossingen de renovatie kan versnellen vanuit een totale geïntegreerde aanpak, in nauwe samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf. Het project bouwt voort op de energieprestatiediagnoses die het Vlaams Energiebedrijf en VIPA in de zorgsector uitvoeren.

FALCO-partners die dit doorbraakproject trekken: Factor4

 

Meer weten of actief meewerken?

Het uitwerken van kansrijke oplossingsrichtingen zal gebeuren in interactie met betrokkenen. Hierbij denken we zowel aan betrokkenen bij projecten (initiatiefnemer, eigenaar,enz.) als financieringsexperten.

Bent u geïnteresseerd om mee te lopen in een bepaald traject of nadien bij de toepassing van een gekozen oplossing, laat het ons gerust weten. Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en geef gerust aan in welke case u geïnteresseerd bent of voor welk overlegmoment u graag wordt uitgenodigd. We zullen u dan snel contacteren.