Diepe renovatie van het publiek patrimonium

Het publiek patrimonium vormt een belangrijke pijler om de lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Lokale overheden willen graag zelf het goede voorbeeld geven en wensen het eigen patrimonium (gebouwen voor de eigen werking, maar ook onder meer scholen en musea) ook grondig te laten renoveren. Een grote versnelling in renovatieritme (tot factor 3 of nog hoger) is nodig om de doelstellingen van de lokale klimaatplannen te behalen

Een aantal knelpunten liggen deze ambitie in de weg: (i) het huidige investeringsbudget voor energierenovatie volstaat niet, en het is niet zo eenvoudig om dit op te trekken en (ii) een planmatige aanpak van de energierenovatie ontbreekt. Met name door het ontbreken van die planmatige aanpak vloeien middelen weg om ad hoc calamiteiten aan te pakken waardoor er onvoldoende middelen over zijn voor de ambitieuze energierenovaties.

Binnen FALCO zoeken we naar oplossingen voor deze knelpunten door een vastgoedstrategie uit te werken en op basis daarvan de renovaties aan te vatten. Voor het financieringsknelpunt zoeken we naar oplossingen (zoals derde partij financiering) waardoor de renovaties niet op het investeringsbudget van de overheid terecht komen. Specifieke aandacht zal in dit doorbraakproject ook gaan naar de renovatie van scholen, onder meer uit Antwerpen.

FALCO-partners die dit doorbraakproject trekken: Provincie West-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Factor4, Tractebel

 

Meer weten of actief meewerken?

Het uitwerken van kansrijke oplossingsrichtingen zal gebeuren in interactie met betrokkenen. Hierbij denken we zowel aan betrokkenen bij projecten (initiatiefnemer, eigenaar,enz.) als financieringsexperten.

Bent u geïnteresseerd om mee te lopen in een bepaald traject of nadien bij de toepassing van een gekozen oplossing, laat het ons gerust weten. Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en geef gerust aan in welke case u geïnteresseerd bent of voor welk overlegmoment u graag wordt uitgenodigd. We zullen u dan snel contacteren.