Financiering van de klimaatdoelstellingen van gebouwen van lokale overheden – van strategische visie tot concrete financieringsoplossingen

Tal van Vlaamse gemeenten starten reeds dit jaar met het ontwikkelen van een actieplan voor duurzame energie en klimaat in het kader van de Burgemeesterconvenant 2030. Deze gemeenten beloven hierbij acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40 % minder broeikasgassen uit te stoten. Onderdeel van de acties is het versneld verbeteren van de energie-efficiëntie van de eigen overheidsgebouwen wat uiteindelijk moet leiden tot een klimaatneutraal publiek patrimonium tegen te laatste 2050.

In het FALCO project worden financieringsoplossingen uitgewerkt waarbij de gebouwen en het patrimoniumbeheer van respectievelijk de provincie West-Vlaanderen en van de provincie Vlaams-Brabant als initiële case studies worden gebruikt. Beide provincies hebben de ambitie om respectievelijk tegen 2030 en 2040 hun eigen patrimonium klimaatneutraal te maken.
Een initiële analyse van de situatie gaf duidelijk de noodzaak aan van een strategische vastgoedvisie en het belang van goede data en informatie om tot een goed geïnformeerde besluitvorming te komen.

Welke maatschappelijke taken wil een lokale overheid in de toekomst vervullen? Wat zijn trends die een invloed hebben op de toekomstige vraag naar gebouwen? Wat zijn de functies van de huidige gebouwen en welke gebouwfuncties heeft de provincie in de komende jaren en decennia nodig?

De antwoorden op deze vragen worden door beide provincies gebruikt om een beter beeld te krijgen van het gewenst toekomstig patrimonium dat in een volgende stap vergeleken wordt met het huidig patrimonium. Op basis hiervan wordt een veranderopgave gemaakt voor zowel het hele patrimonium als voor individuele sites en gebouwen. Dit geeft op haar beurt informatie om zowel mogelijke inkomsten uit het patrimonium als de kosten van het veranderen en het verduurzamen ervan te berekenen.

Parallel aan dit proces werd gewerkt aan het ontwikkelen van financieringsoplossingen. Een conclusie bij beide provincies is dat de initiële financiering van investeringen bij voorkeur gebeurt met eigen inkomsten en/of bankleningen. De gezonde budgettair situatie van beide provincies maakt dit ook mogelijk. In het kader van FALCO is de focus dan ook verschoven naar het zoeken van financieringsoplossingen om de initiële investering maximaal terug te betalen. Dit kan door het realiseren van (energie) besparingen maar ook door het genereren van inkomsten uit het patrimonium zelf. Hierdoor wordt de totale kost van het hele transitieproces zo laag mogelijk gehouden voor de belastingbetaler.

Eén van de financieringsoplossingen die werd ontwikkeld is gericht op het maximaal gebruik maken van energiebesparingen op een kostneutraal niveau. Waar klassieke energieprestatiecontracten (EPC) tot een energievermindering leiden van rond de 27% ten opzichte van het referentiejaar 2011, kan door een grondige aanpassing van dit concept dit opgetrokken worden een procentuele verbetering van rond de 40%. Deze nieuwe EPC benadering werd in FALCO ontwikkeld door Factor4 en is een belangrijke bijdrage in het financieren van ambitieuze klimaatdoelstellingen van lokale overheden.

FALCO-partners die dit doorbraakproject trekken: Provincie West-Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Factor4, Tractebel

 

Meer weten of geïnteresseerd in implementatie van deze oplossingen?

Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en we nemen contact op met u.