Ambitieuzere energie-efficiëntie bij KMO’s

Bedrijven en KMO’s in het bijzonder aanzetten tot energiebesparing is een uitdaging. Uit heel wat analyses en studies blijkt dat er in deze bedrijven nog heel wat energiebesparingspotentieel te vinden is.  Alleen wordt dit potentieel maar moeizaam vertaald in concrete acties. Heel wat bedrijfsleiders beschouwen energie-efficiëntie nog te vaak als geen echte topprioriteit. Bedrijven investeren liever in hun corebusiness. KMO’s zijn ook terughoudend om investeringen te doen in maatregelen met een lange terugverdientijd. Om de lokale klimaatdoelstellingen te realiseren, zijn nochtans ook inspanningen binnen de KMO-sector cruciaal. Met dit doorbraakproject willen we bedrijven zover krijgen dat ze overgaan tot een investering in energiebesparing (in combinatie met hernieuwbare energie).

Dit doorbraakproject wil, via nieuwe businesscases, oplossingen aanbieden waardoor de energie-efficiëntie investeringen bij KMO’s gemakkelijker gerealiseerd en gefinancierd kunnen worden.  In dit doorbraakproject wordt nauw samengewerkt met het Europese project BISEPS in West-Vlaanderen.

In dit project zullen we ons baseren op enquêtes en audits bij ondernemingen die in het kader van het BISEPS-project wordt uitgevoerd, om zo een beter inzicht te krijgen in de bottlenecks en het potentieel in de KMO-sector. Vanuit FALCO zal er verder op zoek gegaan worden naar mogelijke oplossingsstrategieën, in eerste instantie van financiële aard, zo wordt er alvast aan de pooling van bedrijven in één portefeuille gedacht. In tweede orde zullen technologische oplossingen, bv. door het combineren van technologieën worden geëvalueerd. Ook willen we nagaan of en welke intermediairs zouden kunnen worden ingeschakeld (cf. energieleveranciers, banken, PV-installateurs, beheerders van bedrijventerreinen, ..)

FALCO-partners die dit doorbraakproject trekken: Provincie West-Vlaanderen en 3E

Meer weten of actief meewerken?

Het uitwerken van kansrijke oplossingsrichtingen zal gebeuren in interactie met betrokkenen. Hierbij denken we zowel aan betrokkenen bij projecten (initiatiefnemer, eigenaar,enz.) als financieringsexperten.

Bent u geïnteresseerd om mee te lopen in een bepaald traject of nadien bij de toepassing van een gekozen oplossing, laat het ons gerust weten. Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en geef gerust aan in welke case u geïnteresseerd bent of voor welk overlegmoment u graag wordt uitgenodigd. We zullen u dan snel contacteren.