Hoe krijgen we energiebesparing in bedrijven in een hogere versnelling?

Het promoten van energie-efficiëntie bij bedrijven en KMO’s in het bijzonder is niet altijd evident. Bedrijfsleiders focussen in de eerste plaats op hun core-processen en zoeken vooral investeringen met een hoge return. Energiekosten vertegenwoordigen bij nogal wat bedrijven een beperkt aandeel in de totale kosten en vaak hebben energiebesparende investeringen een lange terugverdientijd waardoor ze niet altijd prioritair worden aangepakt.

Dit betekent dat er nogal wat transactiekosten zijn voor derde partij-investeerders & ESCO-bedrijven om een samenwerking met KMO’s op te kunnen zetten, waardoor vaak wordt ingezet op het zogenaamde low-hanging fruit met relatief korte terugverdientijden. Dit soort oplossingen is trouwens momenteel al in de markt beschikbaar (leasing van LED’s, light as a service).

In dit FALCO-project werd dieper ingegaan op deze knelpunten en vooral gezocht naar werkbare oplossingen. Een daarvan bestond erin om te focussen op zogenaamde netwerkbedrijven. Denk daarbij aan ketenwinkels, bankfilialen maar ook rusthuizen die steeds vaker deel uitmaken van een grotere groep. Vaak functioneren deze verschillende vestigingen als een soort van een KMO, ze stellen relatief beperkt aantal mensen tewerk op elke vestiging, ze hebben eigen P&L-verantwoordelijkheid en targets die moeten worden behaald. In vergelijking met individuele KMO’s zijn de transactiekosten beduidend lager waardoor projecten kunnen worden opgezet met een langere terugverdientijd en bijgevolg hogere energiebesparingen.

Een tweede manier om de bankability van EPC-projecten bij bedrijven te verbeteren, bestaat erin dom energiebesparing te combineren met investeringen in hernieuwbare energie. Hierdoor worden de inkomstenstromen een stuk stabieler (er zijn de groene stroomcertificaten en een draaiende teller) wat de financierbaarheid van het project ten goede komt en opnieuw investeringen met een langere terugverdientijd en dus hogere energiebesparing mogelijk maakt.

Tot slot werd nagegaan in welke mate een EPC-light kon worden opgezet waarbij werd afgestapt van projectfinanciering, die toch een zekere schaal (min. 2 miljoen euro) vereist. Via een zogenaamde sale of receivables die wordt gecombineerd met een prestatiegebonden service-fee kon hier effectief een alternatief worden uitgewerkt dat kleinere EPC-projecten mogelijk maakt en waarbij de balans van de ESCO toch niet wordt belast.

De drie voorgaande pistes werden ondertussen ook effectief getest in twee pilootprojecten. Hiervoor wordt samengewerkt met Wattson – een dochter van 3E die zich specifiek toelegt op de realisatie van EPC. Een eerste EPC met focus op netwerkbedrijven in combinatie met een portfolio waarbij zowel in energiebesparing als hernieuwbare energie wordt geïnvesteerd, kon door Wattson worden opgezet met de rusthuisoperator Armonea, waarbij 49 rusthuizen werden gemoderniseerd. Een tweede EPC op basis van een sales of receivables kon worden gerealiseerd, opnieuw door Wattson ditmaal met het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk als tegenpartij. Hierbij konden de vorderingen worden verkocht aan Belfiusbank.

FALCO-partners die dit doorbraakproject trekken: en 3E

Meer weten of geïnteresseerd in implementatie van deze oplossingen?

Stuur uw gegevens naar falco@tractebel.engie.com en we nemen contact op met u.