Onze ambitie

De belangrijkste doelstelling van FALCO is om verder financieringsoplossingen en begeleidende (beleids)maatregelen te ontwikkelen ter ondersteuning van lokale klimaatplannen in Vlaanderen. Deze unieke combinatie van financierings- en begeleidende maatregelen zal bestaande financiële en niet-financiële belemmeringen opheffen en zodoende het investeringspotentieel dat tot op heden niet werd ingezet voor energiebesparende projecten, ontgrendelen.

… op zoek naar financiële oplossingen om investeringen te stimuleren, CO2-emissiereducties te realiseren en zo lokale klimaatplannen succesvol uit te voeren

FALCO mikt op de essentie van de financieringsvraag voor lokale klimaatplannen. Met FALCO willen we de kloof tussen plan en realiteit overbruggen door financiële oplossingen uit te werken die de implementatie van ambitieuze lokale klimaatplannen bevorderen. We zullen voortbouwen op geavanceerde financieringsoplossingen en deze kennis integreren in een algemeen financieringsconcept voor lokale klimaatactieplannen. Dit concept werd reeds theoretisch ontwikkeld en getest voor de Vlaamse steden Antwerpen en Gent, maar nog niet in de praktijk.

Tijdens het FALCO-project willen we de voorgestelde financieringsoplossingen in de praktijk testen, met de ambitie om ruim 17 miljoen euro aan investeringen in drie verschillende soorten projecten te realiseren: energierenovatie in openbare gebouwen, energierenovatie van private gebouwen en investeringen in energie-efficiëntie voor KMO’s.