Nieuwsdetails

Strategische aanpak om het patrimonium van steden en gemeenten klimaatneutraal te maken

Tegen 2050 moet de maatschappij klimaatneutraal zijn. Dit geldt ook de bebouwde omgeving. Steden en gemeenten staan dus voor een grote uitdaging om hun maatschappelijk vastgoed diepgaand energetisch te renoveren.

Deze renovaties leggen een grote last op de budgetten van lokale overheden. In het kader van het FALCO 1 - project hebben we nagegaan hoe de kostenefficiëntie van deze investeringen gewaarborgd kan worden.

Dit artikel (pdf link) is een samenvatting van het eindrapport van Doorbraakproject 3: Financiering van diepgaande energie-renovaties in het patrimonium van lokale overheden in Vlaanderen. Het is beschikbaar op de project-website van FALCO.