Nieuwsdetails

ESCO light succesvol toegepast voor de verduurzaming van het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk.

Energieprestatiecontracten hebben tot doel om de investeringen gedurende de looptijd van het contract terug te verdienen via een lagere energiefactuur. Als je energiebesparingen van 30% en meer wil realiseren, zit je al gauw aan looptijden van 10 jaar en meer. Veel ESCO’s zijn echter niet geneigd om dergelijke investeringen op hun balans te nemen en opteren daarom voor projectfinanciering. Er wordt dan een aparte legale structuur opgezet – een zogenaamde SPV. Dergelijke aanpak is zeker interessant maar vergt echter investeringsvolumes van minimaal enkele miljoenen euro’s.
 
In het kader van het door H2020 gefinancierde project FALCO, werd een aanpak uitgewerkt om toch verduurzamingsprojecten te kunnen realiseren van een kleinere schaal. In eerste instantie realiseert de ESCO het investeringsproject op balans. Met de klant wordt overeengekomen dat deze de installaties koopt op afbetaling wat ook betekent dat de klant eigenaar wordt op het moment van oplevering. Op dat moment worden de toekomstige schuldvorderingen die de ESCO op de klant heeft verkocht aan een financiële instelling – de zogenaamde cessie van vorderingen - en betaalt de klant nu rechtstreeks aan deze financiële instelling.
Daarnaast betaalt de klant ook een service-fee aan de ESCO die de monitoring/onderhoudskosten dekt. Belangrijk is dat deze service-fee performance based is. Wordt er minder bespaard dan initieel voorzien in de business case, dan wordt deze fee neerwaarts aangepast; wordt evenwel meer bespaard, dan is er sprake van een bonus.
 
Bij opmaak van de business case wordt erover gewaakt dat de energiebesparing steeds groter of minstens gelijk is aan de financieringskost en monitoring/onderhoudskosten samen. Voor de bank belangrijk want hierdoor wordt de cashflow van de klant niet aangetast. Voor de ESCO eveneens interessant want het kredietrisico komt nu bij de bank te liggen. De ESCO kan nu focussen op zijn core-business – het realiseren/garanderen van de energiebesparing.
 
Deze aanpak werd een eerste maal toegepast voor de verduurzaming van het Sint-Jozefinstituut in Bokrijk. Daarvoor werd samengewerkt met Wattson als ESCO en Belfius als financier. Er werd in de school voor ongeveer 900.000 euro geïnvesteerd – stookplaatsvernieuwing, dakisolatie, relighting, slimme regeling van de HVAC en zonnepanelen.
Door deze investeringen daalt het energieverbruik met 35% en de CO2-uitstoot met 50%. Het contract loopt over 14 jaar. De operationele fase startte begin 2019 en ondertussen zijn de besparingen tijdens het eerste operationele jaar gekend. En deze liggen in lijn met de business case!
 
Op zoek naar meer informatie: contacteer dan antoon soete op antoon.soete@3E.eu
 
The FALCO project has received funding from European Union's Horizon 2020 research & innovation programme under grant agreement No 747331.