De uitdaging

Het implementeren van ambitieuze lokale klimaatactieplannen is van cruciaal belang in de strijd tegen klimaatverandering.

In het kader van het Europese burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors- CoM) hebben tot op heden meer dan 2/3 de van de Vlaamse gemeenten (België) zich ertoe verbonden om hun emissies met minstens 20% te doen dalen t.o.v. 1990 of zelfs 40% tegen 2030 voor wat de nieuwe ondertekenaars betreft. Heel wat gemeenten gaan nog een paar stappen verder en richten hun actieplannen op het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, of zelfs sneller.

Vlaamse CoM-ondertekenaars hebben ambitieuze lokale klimaatactieplannen opgesteld met een groot aantal emissiereductiemaatregelen voor verschillende stakeholders. Gezien de omvang van de benodigde investeringen zijn deze ambitieuze klimaatplannen in de praktijk tegelijkertijd krachtige economische relanceplannen. Evenwel … een zwak punt van heel wat van deze lokale klimaatplannen betreft het ontbreken van een sluitend financieringsluik.

Zonder financiering blijft zelfs het beste plan … niets meer dan een plan: geen investeringen, geen ambitieuze klimaatresultaten, geen economische relance.

FALCO pakt dit probleem aan door een financieringsoplossing te ontwikkelen om energiebesparende investeringen te versnellen en zo de implementatie van ambitieuze lokale klimaatplannen te realiseren.