De oplossingen

Het FALCO-project wil financieringsoplossingen ontwikkelen voor de uitvoering van ambitieuze lokale klimaatplannen. We concentreren ons binnen FALCO op het opheffen van financiële en niet-financiële barrières en gaan uit van het mobiliseren van vooral private middelen. In plaats van enkel de meest rendabele projecten te financieren, streeft FALCO naar een financieringsoplossing voor het gehele lokale klimaatactieplan.

FALCO selecteerde vier doorbraakprojecten waarvoor het de komende maanden specifieke financieringsoplossingen uitwerkt. Meer informatie alsook een overzicht van de betrokken partners vindt u hieronder. De bedoeling is om bij de uitwerking ook andere overheden en andere actoren te betrekken. Wilt u op de hoogte blijven of meewerken aan het zoeken naar oplossingen: laat het ons gerust weten.