Oplossingen

Versnelling en verdieping van renovatie van sociale woningen

Sociale huisvesting is lang de voorloper geweest in innovaties op vlak van woonkwaliteit en energiebeheersing. Vandaag kampt de sector echter…

Diepe renovatie van het publiek patrimonium

Het publiek patrimonium vormt een belangrijke pijler om de lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Lokale overheden willen graag zelf het goede…

Versnelling en versterking renovatie private woningen

De Energiehuizen hebben de voorbije jaren dankzij de Vlaamse energielening heel wat energetische woningrenovaties bij particulieren begeleid en gefinancierd. Ondanks…

Ambitieuzere energie-efficiëntie bij KMO’s

Bedrijven en KMO’s in het bijzonder aanzetten tot energiebesparing is een uitdaging. Uit heel wat analyses en studies blijkt dat…

Energie-efficiëntie in de zorgsector

In januari 2017 ondertekenden minister Jo Vandeurzen, samen met de zorgkoepels, het VIPA en het VEB ,13 klimaatengagementen. Zij engageren…

De Oplossingen

Het FALCO-project wil financieringsoplossingen ontwikkelen voor de uitvoering van ambitieuze lokale klimaatplannen. We concentreren ons binnen FALCO op het opheffen…